Medena zibelka

Product Description

Model zibelke je poenostavljen posnetek originalne zibelke iz leta 1890, ki je bila v rabi v Višnjeviku na Primorskem in jo hrani Slovenski etnografski muzej. Model cradle simplifies the recording of the original cradle from 1890, which was used in Višnjevik, region of Primorska and maintained by the Slovenian Ethnographic Museum. Čebelarjenje kot poezija kmetovanja ima v Sloveniji dolgo tradicijo. V vasi Plešivec domuje družina ČANČ, kjer čebelari že tretja generacija vse od leta 1903. Po številu čebeljih družin se uvrščajo med srednje velika čebelarstva v Sloveniji. Z dobro čebelarsko prakso je njihovo čebelarstvo usmerjeno predvsem v pridobivanje različnih vrst najkakovostnejšega medu, cvetnega prahu, medenih pijač in ostalih čebeljih pridelkov. S svojimi izdelki vsako leto sodelujejo na tekmovanjih, kjer dosegajo najvišja priznanja. ZIBELKE so bile pri plemičih in bogatih meščanih v rabi že v poznem srednjem veku. Do konca 18. stoletja so dojenčki na podeželju spali v nečkah in koritih, potem so se predvsem na Gorenjskem in delu Dolenjske večinoma uveljavile zibelke. V drugi polovici 19. stoletja so bile v rabi po vsem slovenskem ozemlju. Zibelke niso bile samo prostor za spanje otroka, otroci so preživeli v njih cel dan. V njih so jih nesli na delo, na njivo in travnik. V posebno lepo okrašenih zibelkah so otroke nosili tudi h krstu. Načini krašenja zibelk so bili različni: rezlanje, perforiranje, intarzije in poslikave. Motivi, kot so pentagram, Kristusov in Marijin monogram ... so bili namenjeni predvsem varovanju otroka pred slabimi nadnaravnimi silami. Pentagram kot varovalno znamenje na zibelki Peterokotnik oziroma lik pentagrama je star in univerzalen simbol. Najpogosteje se pojavlja kot zaščitni simbol na zibelkah, domačih vratih ali kot varovalno sredstvo na hlevskih vratih za varovanje živine. Kot amulet proti nevarnostim je vrezan na tramovih kmečkih hiš pod imenom »trutamora« ali »morino znamenje« in vedno predstavlja pozitiven simbol. Pakiranje vsebuje 2 Kozarčka po 40 g, različnih vrst medu, svečko iz čebeljega voska in maketo zibelke. CVETLIČNI MED – 40 g GOZDNI MED – 40 g KOSTANJEV MED – 40 g AKACIJEV MED – 40 g

Dodatne informacije

Avtor

Čebelarstvo Čanč

Naslov

Plešivec 16

Kraj

Velenje

Telefon

+386 31 877 761